Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Göta flygflottilj eller F 9 Säve var en flygflottilj inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1940–1969. Förbandsledningen var förlagd i Göteborgs garnison vid Säve flygplats.

Vid krigsutbrottet 1939 bestod Flygvapnet av endast en jaktflottilj, Svea flygflottilj (F 8), vilken svarade för Stockholms luftförsvar. Av den anledningen beslutade riksdagen den 28 februari 1940 att Flygvapnet skulle stärkas med ytterligare två jaktflottiljer, F 9 i Göteborg och F 10 i Skåne, i syfte att försvara luftrummet över Göteborgs- samt Skåneregionen. F 9 avsågs som ett provisoriskt krigsförband, med det primära syftet att just luftförsvara Göteborgsregionen.

Den 8 juni 1938 beviljade riksdagen ett extra anslag till försvaret på 20 miljoner, då riksdagen även antog ett förslag om att sätta upp en flottilj i Såtenäs, under namnet Göta flygflottilj. Genom riksdagens beslut den februari 1940, fick flottiljen i Såtenäs namnet Skaraborgs flygflottilj, och namnet Göta flygflottilj friställdes till Göteborgsflottiljen.
Att flottiljen förlades till Göteborg var ingen självklarhet, då den från början var tänkt att förläggas till Trollhättan.

Med bakgrund till riksdagsbeslutet som angav att flottiljen skulle sättas upp den 1 juli 1940, kom flottiljen, på grund av obefintligt flottiljområdet, första tiden att verka från andra platser än just Säve. Staben förlades till centrala Göteborg, och delar av den övriga personalen förlades till Barkarby skola i Stockholm. Mellan den 4 och 9 juli flögs flottiljens flygplan över till Bunge flygfält, där den från den 10 juli 1940 organiserades i två divisioner. Divisionerna hade utrustades med tygmateriel från Flygkrigsskolan (F 5) och Svea flygflottilj (F 8). Till en början lånades J 9 från F 8.
Under sensommaren fick flottiljen sin första huvudtyp, i form av J 8.

Viktiga årtal:
1940: Flottiljen bildas den 1 juli.
1940: Flottiljen organiseras på Bunge flygfält den 10 juli.
1940: Flottiljen beväpnas med J 8 Gloster Gladiator.
1941: Flottiljen är fullt organiserad i september.
1941: Flottiljen beväpnas med J 11.
1943: Flottiljen beväpnas med J 22.
1946: Flottiljen beväpnas med J 21A.
1949: Flottiljen träder in i jetåldern.
1949: Flottiljen beväpnas med J 28B Vampire.
1952: Flottiljen beväpnas med J 29 Tunnan.
1955: Gustaf VI Adolf inviger det "Nya berget" den 15 maj.
1957: Flottiljen blir så kallad sektorflottilj.
1961: Flottiljen beväpnas med J 34 Hunter.
1961: Flottiljen utbildar personal i Österrikiska flygvapnet.
1964: Flottiljen tillförs Hkp 3B, som räddningshelikopter.
1966: Flottiljen firar sitt 25-årsjubileum den 8 maj.
1967: Ivar Gul vakantsätts den 30 juni.
1968: Ivar Blå avvecklas den 30 juni.
1968: Ivar Röd avvecklas den 31 december.
1969: Flottiljen avvecklas kl 15.00 den 30 juni.