Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
F 14 Halmstad var en flygflottilj inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1944–1961. Förbandsledningen var förlagd i Halmstads garnison vid Halmstads flygplats.

Flottiljen startade sin verksamhet som en depå den 1 juni 1944, då flottiljens första chef överstelöjtnant Christian Nilsson anlände till Halmstad efter en soloflygning från Barkarby. Den 1 maj 1945 inleddes flygverksamheten i Halmstad med en flygdivision. Den 2 juli 1945 invigdes flottiljen officiellt. Den 1 oktober 1945 tillkom flottiljens andra division. Flottiljens tredje division tillkom två år senare, den 3 maj 1947. Flottiljen blev först inom Flygvapnet att beväpnas med bombflygplanet B 18B, flottiljens samtliga flygdivisioner beväpnades med detta plan.

Den 30 september 1961 avvecklades flygflottiljen tillsammans med den sista flygdivisionen officiellt.

Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) har sitt ursprung i Hallands flygkår, vilken ombildades från flygflottilj år 1961, i syfte att utbilda markpersonal inom Flygvapnet. Efter en utredning som gjordes av Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU), presenterades år 1971 en rad förändringar inom Flygvapnets fredsorganisation. FFU föreslog att samtliga flygkårer skulle avvecklas, det vill säga Roslagens flygkår (F 2) i Hägernäs, Svea flygkår (F 8) i Barkarby och Hallands flygkår (F 14), vilka skulle avvecklas under år 1972. Istället skulle två markskoleförband bildas, där Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) var ett av förbanden.
Den 1 december 1972 bildades Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14), och ärvde sina traditioner från Hallands flygkår. Förutom att skolorna vid Hallands flygkår överfördes till det nya förbandet, tillkom även Flygvapnets bastjänstskola (FBS) från Svea flygkår (F 8).
Den sammanslogs med Flygvapnets markstridsskola (FMS), och bildade den nya skolan Bastjänst- och Markstridsskolan (BMS). Samtidigt skapades en ny skola, Flygvapnets flygmaterielskola (FFS).