Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Kalmar flygflottilj eller F 12 Kalmar var en flygflottilj inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1942–1980. Förbandsledningen var förlagd i Kalmar garnison vid Kalmar flygplats.

När ÖB Olof Thörnell lade fram sin femårsplan den 8 oktober 1940, föreslog han uppsättande av ytterligare fem flottiljer, utöver de tidigare tio, för att stärka det svenska försvaret. Femårsplanen sträckte sig över perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. De nya flottiljerna skulle bestå av en spaningsflottilj, två jaktflottiljer och två bombflottiljer.

De två bombflottiljer skulle bestå av F 12 i Kalmar och F 14 i Halmstad. Riksdagen fattade beslut etappvis enligt detta förslag under åren 1940–1942. År 1941 beslöt Sveriges riksdag att tre nya flygflottiljer skulle sättas upp, däribland F 12. För F 12 kom riksdagens beslut 1941 i samband med vårriksdagen. Där det fastslogs att flottiljen skulle sättas upp den 1 juli 1942 i Kalmar.

Den 1 juli 1942 inleddes verksamheten officiellt vid flottiljen med Ragnar Carlgren som första flottiljchef. Flottiljen som organiserade som lätt bombflottilj beväpnades med 54 flygplansindivider B 17C, vilka levererades mellan mars och september 1943. Från och med mars 1944 kunde flottiljen mobilisera tre flygdivisioner beväpnade med denna typ. Från 1942 inordnades flottiljen i Första flygeskadern (E 1).

Efter krigsåren var tanken att det svenska försvaret skulle nedrustas, men genom Pragkuppen fick den svenska riksdagen att rösta igenom försvarsbeslutet 1948. Där bland annat jaktflyget inom Flygvapnet skulle öka med 50 procent. Bombflottiljen kom dock med start redan 1947 att omorganiseras till en jaktflottilj.

Viktiga årtal

1942: Kalmar flygflottilj sätts upp den 1 juli som en bombflottilj.
1943: Flottiljen tillförs en musikkår.
1947: Flottiljen omorganiseras till jaktflottilj.
1957: Flottiljens öppnar en av sina banor för civiltrafik.
1957: Flottiljen blir sektorflottilj för sektor S2.
1957: Flottiljens musikkår avvecklas.
1960: Två värnpliktiga omkommer den 24 augusti efter vådaskott från en J 32B.
1962: 121. jaktflygdivisionen Ludvig Röd överförs til F 21.
1963: Flottiljen tillfördes Flygvapnets väderskola (VädS) från F 2.
1965: Flottiljen tillförs en robot 68-division.
1968: 122. jaktflygdivisionen namnändras till 121. jaktflygdivisionen.
1968: 123. jaktflygdivisionen namnändras till 122. jaktflygdivisionen.
1974: Robotdivisionen avvecklas.
1975: Riksdagen beslutar i maj om att flottiljen ska avvecklas.
1977: Riksdagen klubbar igenom försvarsbeslutet 1977.
1978: Flottiljen gör ett tre dagars besök i Moskva.
1978: Sektoransvaret överförs till F 17.
1979: Den 16 september genomförs det sista flyguppdraget vid flottiljen.
1979: Den 28 september genomförs den sista flygningen vid flottiljen.
1980: Flottiljen avvecklas den 30 juni.
1980: Kvarvarande verksamhet inordnas den 1 juli som ett detachement till F 17.
1982: Flygvapnets väderskola (VädS) överförs officiellt den 31 december till F 5.
1990: Kalmar regemente (Fo 18) organiseras och förläggs i den före detta robotkasernen.
1997: Kalmar regemente avvecklas genom försvarsbeslutet 1996