Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.

F 1 eller Kungl Västmanlands flygflottilj.

Första flygkåren (1. flygkåren) sattes upp 1 juli 1929 och var en av de första flottiljerna inom Flygvapnet. Från och med 1 juli 1929 var första flygkåren placerad i Västmanlands regementes gamla kaserner i Viksäng, strax utanför centrala Västerås. När flygfältet på Hässlö togs i bruk i mitten av 1930 saknades hårdgjord rullbana. Flygplan som då brukades var B 4 Hawker Hart.
Enligt 1936 års försvarsordning ombildades 1. flygkåren till medeltung bombflottilj. F 1 bildades officiellt 1939 och flyttades formellt till Hässlö 1944. I samband med detta påbörjades stor byggnation på Hässlö med inklusive bansystem och flygledartorn. Tornet är förmodligen det äldsta i Sverige varifrån flygtrafikledning ännu bedrivs.

Mellan åren 1944 och 1949 fanns vid flottiljen flygplanstypen B 18 i olika versioner. År 1949 blev F 1 den enda nattjaktflottiljen i Sverige. Verksamhet bedrevs med flygplanstypen J 30 Mosquito. Från och med 1952 fasades J 30 ut till förmån för J 33 (De Havilland DH 112 Venom). Bägge typerna tillverkades av de Havilland i Storbritannien. År 1958 gick nattjakten i graven och allvädersjakten kom istället med Saab-konstruktionen J 32B Lansen. Mellan 1955-1973 fanns Tp 83 Pembroke, ett transportflygplan, som inledningsvis även användes för navigatörsutbildning. J 32 ersattes 1966 av ytterligare en av Saab AB konstruktion, J 35F Draken. J 35 var aktiv vid F 1 fram till nedläggningen. Från och med 1967 öppnades flygplatsen även för civilflyg.

Viktigare årtal:

 • 1929 - Flottiljen sätts upp som Första flygkåren
 • 1936 - Flottiljen ombildas till Västmanlands flygflottilj
 • 1941 - Flottiljens B 3:or beväpnade F 3 Malmslätts fjärde fjärrspaningsdivision, vilken omfördelades till F 11 Nyköping.
 • 1949 - Flottiljen omorganiseras till nattjakt.
 • 1959 - Flottiljen omorganiseras till allvädersjakt.
 • 1967 - Flygplatsen öppnas även för civiltrafik.
 • 1974 - Flottiljen blir sektorflottilj (O5) och blir huvudansvarig för mellersta Sveriges luftförsvar.
 • 1977 - Riksdagen beslutar genom försvarsbeslutet 1977 att avveckla flottiljen.
 • 1981 - Flottiljens tredje divisionen Adam Gul (Huvudstadsjakten) överförs till F 16 Uppsala men baseras vid F 18 Tullinge.
 • 1983 - Flottiljen avvecklas.
 • Flottiljens latinska devis :
  "Per Aspera Ad Astra" - "Genom mödorna Mot stjärnorna"
  "