Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Bråvalla flygflottilj (F 13) eller F 13 Norrköping var en flygflottilj inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1943–1994. Förbandsledningen var förlagd i Norrköpings garnison vid Bråvalla flygplats.

Viktiga årtal:

1943: Flottiljen bildas den 1 juli.
1956: Flottiljen sätter upp ett detachement på Gotland.
1957: Flottiljen tillförs sektoransvar för sektor O1 och G1.
1959: Flottiljens berghangar, Flygvapnets femte, tas i bruk.
1960: Flottiljen tillförs J 35 Draken.
1962: Flottiljen tillförs och sätter upp en robotdivision.
1965: Flottiljens två sektorer sammanslås till sektor O1.
1974: Flottiljen övertog den 1 juli Malmslätt-etablissemanget.
1976: Flottiljen tillförs SH 37 Viggen.
1976: Martin Röd omorganiseras till en spaningsdivision.
1977: Flottiljen tillförs SF 37 Viggen.
1978: Martin Gul samt robotdivision avvecklas.
1980: Flottiljen tillförs JA 37 Viggen.
1981: Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) lokaliseras till F 13.
1981: Flottiljen blir en normalflottilj, då sektoransvaret överförs till F 16 Uppsala.
1983: överfördes radargruppcentralen i sektor O5 (Rrgc Björnen) i Grödinge till F 13:s strilbataljon.
1985: Flottiljens kamratförening bildas.
1986: Flottiljen övertog den 1 juli Tullinge-etablissemanget.
1991: Anpassning till JAS 39 Gripen av flottiljens berghangar var färdig.
1992: Den 3 juni beslutar riksdagen att flottiljen ska avvecklas.
1993: Den 30 juni upphörde flygverksamheten vid flottiljen.
1994: Den 30 juni avvecklades F 13 som myndighet.