Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.

F 4 eller Kungl Jämtlands flygflottilj, var en svensk flygflottilj inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1926 och 2005. Flygflottiljen var förlagd inom Östersunds garnison i Östersund, Jämtland.
Flottiljen tillhör de första av Flygvapnets flygflottiljer. Den tillkom den 1 juli 1926 under namnet Fjärde flygkåren, som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 då Flygvapnet blev en egen försvarsgren inom den dåvarande svenska krigsmakten.

Kåren övertog Frösö remontdepås lokaler som i sin tur tidigare hade övertagit området från Jämtlands fältjägarregemente när dessa flyttade in till Östersund 1910. Till en början beväpnades kåren med fyra stycken spaningsflygplan av typen Dront samt två stycken Junkers F 13 som fungerade som sjuktransportflygplan. Flottiljen hade huvudansvar för sjuktransporter över bland annat Jämtland pga de dåliga vägförbindelserna under vintertid. 1958 överfördes denna uppgift till "Jämtlands Aero flygambulanstjänst".
Den 1 juli 1936 ombildades kåren till flottilj och fick namnet Jämtlands flygflottilj (F 4) samtidigt som den organiserades som "Första lätta bombflottiljen". Från den 5 september 1939 till den 15 oktober 1940 ingick flottiljen i Flygeskadern, där flottiljen bidrog med två stycken divisioner som baserades i Karlsborg. 1942 ombildades Flygeskadern till Första flygeskadern (E 1) och tillfördes flottiljerna F 1 Hässlö, F 3 Malmslätt, F 4 Frösön och F 8 Barkarby. I samband med att flottiljen omorganiserades till en jaktflottilj överfördes den till Andra flygeskadern (E 2) där den ingick som jaktflottilj fram till 1958 då den överfördes till Fjärde flygeskadern, vilken avvecklades 1966. 1952 gick flottiljen in i den så kallade jetåldern.

1957 avvecklades de tidigare flygbasområde och ersattes av 11 stycken luftförsvarssektorer, där F 4 tilldelades sektor N3 med ingående luftförsvarscentral "LFC Humlan". 1981 reducerades antalet sektorer till fyra stycken och F 4 blev så kallad storsektor flottilj och fick den nya beteckningen F 4/Se NN och kom att ansvara för luftövervakningen inom Nedre Norrlands militärområde (Milo NN). 1994 återfick flottiljen endast F 4 som beteckning i samband med att Norra flygkommandot (FKN) övertog sektoransvaret över hela Norrland det vill säga luftövervakningen inom det nybildade Norra militärområdet (Milo N).

När F 15 Söderhamn avvecklades den 30 juni 1998 som ett led i försvarsbeslutet 1996 överfördes dess traditioner och fana till F 4. I samma försvarsbeslutet hade det beslutats att även F 5 Ljungbyhed skulle avvecklas den 30 juni 1998. I samband med denna avveckling blev F 4 Sveriges äldsta aktiva flygflottilj.
Den 16 september 2004 mottog flottiljen sitt första exemplar av JAS 39 Gripen, för att sedan påbörja omskolningen den 27 september 2004. Dock kom flottiljen aldrig att bli helt omskolad då den avvecklades den 31 december 2004 genom försvarsbeslutet 2004.
Den officiella avvecklingen gjordes gemensamt med övriga ingående förband inom Östersunds garnison den 17 juni 2005, genom fanöverlämning till respektive traditionsbevarande förband.

Flottiljens fana och traditioner övertogs av F 21 Luleå.
Genom denna avveckling gick verksamheten på Sveriges då äldsta aktiva flygflottilj i graven och från detta datum övergick flottiljen till AO F4 (avvecklingsorganisation F 4). En avveckling som skulle vara klar senast den 30 juni 2006, den sista byggnaden lämnades dock i mitten på augusti 2006 (By114, gamla flygplansverkstaden).