Robbans Svenska militära flygmärkessida | NYA BILDER, dock inte sorterade eller inlagda med information. | MACE XVI

MACE XVI
Följande text är saxat från Flygvapenbloggen om övningen MACE XVI som pågick 15-30/9-2014 nere i Slovakien. Mitt märke är från någon av medverkande divisioner.

"Är JAS 39 C och D fullständigt utvecklade?
Vet vi allt om systemet och hur vi ska hantera det på bästa sätt?
Levereras en produkt från försvarsindustrin och FMV med en komplett manual på hur den ska användas tekniskt och taktiskt?
Svaret på alla ovanstående frågor är nej och som en konsekvens därav så bedriver flygvapnet ständigt ett utvecklingsarbete som syftar till att förstå systemen, förbättra stridstekniken och taktiken samt ge förslag till förbättringar.
Detta har varit och är fortfarande en av framgångsfaktorerna för det svenska flygvapnet.

Som en del i detta så har TU JAS 39 tillsammans med TKSE, tekniker från F7 och bevakningspersonal från LSS precis deltagit i övningen MACE XVI i Slovakien.

MACE är tillsammans med sin systerverksamhet Embow två av de verktyg som NATO Air Capability Group 3 (ACG3) Sub–Group 2 (SG2) nyttjar för att praktiskt ta fram effektiva skyddsåtgärder mot radar- och IR-hot. Sverige är, tillsammans med ett fåtal länder utanför NATO, fullvärdiga medlemmar i SG2 och har via MACE och Embow erhållit unika tillfällen att testa och utveckla egenskyddsfunktioner på våra flygande plattformar.

Målsättningen för MACE XVI är att utveckla tidigare verksamma egenskyddsåtgärder från MACE XIII (2012) och validera dessa åtgärder mot markbundna radarhot samt pröva viss taktik och stridsteknik med de störtekniker som tas fram för Electronic Warfare System 39.

Vid baseringen på Sliac Air Force Base i Slovakien så har det utöver MACE provningen genomförts bilaterala flygövningar med andra nationer som också deltar i MACE. Syftet med dessa övningar har varit att validera vår luftstridsförmåga inklusive fortsatt validering av Helmet Mounted Display mot andra plattformar såsom Rafale, Typhoon och EA-18G.

I övningen har 300 personer från 12 NATO länder samt Sverige och Australien deltagit, tillsammans med 350 personer från Slovakien. Evaluering av det här slaget hade aldrig varit möjlig utan en stor internationell organisation som kan tillhandahålla relevanta hotsystem, analysverktyg, analytiker samt genomföra en komplex verksamhet med bibehållen hög flygsäkerhet.

Flygvapnet har återigen visat framfötterna i internationella sammanhang. Detta tack vare en väldigt kompetent personal som har säkerställt 100 procent tillgänglighet på flygplanen och som har flugit en mängd olika typer av pass. Övriga nationer har uppskattat vår flexibilitet och kunnande som också har bidragit till SG-2s utveckling. De erfarenheter som vi tar med oss är ovärderliga, både ur en bekräftelsesynpunkt och ur ett förbättringsperspektiv.

Tack till ett litet men effektivt gäng som har gjort ett fantastiskt jobb!
Övlt Pierre Ziherl
Kontingentschef"
RSS RSS Feed | Archive View | Powered by zenPHOTO