Robbans Svenska militära flygmärkessida | Flygvapnet | Kungl Västmanlands flygflottilj F 1 Västerås

F 1 eller Kungl Västmanlands flygflottilj.

Första flygkåren (1. flygkåren) sattes upp 1 juli 1929 och var en av de första flottiljerna inom Flygvapnet. Från och med 1 juli 1929 var första flygkåren placerad i Västmanlands regementes gamla kaserner i Viksäng, strax utanför centrala Västerås. När flygfältet på Hässlö togs i bruk i mitten av 1930 saknades hårdgjord rullbana. Flygplan som då brukades var B 4 Hawker Hart.
Enligt 1936 års försvarsordning ombildades 1. flygkåren till medeltung bombflottilj. F 1 bildades officiellt 1939 och flyttades formellt till Hässlö 1944. I samband med detta påbörjades stor byggnation på Hässlö med inklusive bansystem och flygledartorn. Tornet är förmodligen det äldsta i Sverige varifrån flygtrafikledning ännu bedrivs.

Mellan åren 1944 och 1949 fanns vid flottiljen flygplanstypen B 18 i olika versioner. År 1949 blev F 1 den enda nattjaktflottiljen i Sverige. Verksamhet bedrevs med flygplanstypen J 30 Mosquito. Från och med 1952 fasades J 30 ut till förmån för J 33 (De Havilland DH 112 Venom). Bägge typerna tillverkades av de Havilland i Storbritannien. År 1958 gick nattjakten i graven och allvädersjakten kom istället med Saab-konstruktionen J 32B Lansen. Mellan 1955-1973 fanns Tp 83 Pembroke, ett transportflygplan, som inledningsvis även användes för navigatörsutbildning. J 32 ersattes 1966 av ytterligare en av Saab AB konstruktion, J 35F Draken. J 35 var aktiv vid F 1 fram till nedläggningen. Från och med 1967 öppnades flygplatsen även för civilflyg.

Viktigare årtal:

Divisioner/Kompanier

Divisioner/Kompanier

2011-06-06 20:57
Gradbeteckningar

Gradbeteckningar

2017-10-20 09:24


Tags:
Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto