Robbans Svenska militära flygmärkessida | Flygvapnet | Kungl Jämtlands flygflottilj, F 4 Östersund

F 4 eller Kungl Jämtlands flygflottilj, var en svensk flygflottilj inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1926 och 2005. Flygflottiljen var förlagd inom Östersunds garnison i Östersund, Jämtland.
Flottiljen tillhör de första av Flygvapnets flygflottiljer. Den tillkom den 1 juli 1926 under namnet Fjärde flygkåren, som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 då Flygvapnet blev en egen försvarsgren inom den dåvarande svenska krigsmakten.

Kåren övertog Frösö remontdepås lokaler som i sin tur tidigare hade övertagit området från Jämtlands fältjägarregemente när dessa flyttade in till Östersund 1910. Till en början beväpnades kåren med fyra stycken spaningsflygplan av typen Dront samt två stycken Junkers F 13 som fungerade som sjuktransportflygplan. Flottiljen hade huvudansvar för sjuktransporter över bland annat Jämtland pga de dåliga vägförbindelserna under vintertid. 1958 överfördes denna uppgift till "Jämtlands Aero flygambulanstjänst".
Den 1 juli 1936 ombildades kåren till flottilj och fick namnet Jämtlands flygflottilj (F 4) samtidigt som den organiserades som "Första lätta bombflottiljen". Från den 5 september 1939 till den 15 oktober 1940 ingick flottiljen i Flygeskadern, där flottiljen bidrog med två stycken divisioner som baserades i Karlsborg. 1942 ombildades Flygeskadern till Första flygeskadern (E 1) och tillfördes flottiljerna F 1 Hässlö, F 3 Malmslätt, F 4 Frösön och F 8 Barkarby. I samband med att flottiljen omorganiserades till en jaktflottilj överfördes den till Andra flygeskadern (E 2) där den ingick som jaktflottilj fram till 1958 då den överfördes till Fjärde flygeskadern, vilken avvecklades 1966. 1952 gick flottiljen in i den så kallade jetåldern.

1957 avvecklades de tidigare flygbasområde och ersattes av 11 stycken luftförsvarssektorer, där F 4 tilldelades sektor N3 med ingående luftförsvarscentral "LFC Humlan". 1981 reducerades antalet sektorer till fyra stycken och F 4 blev så kallad storsektor flottilj och fick den nya beteckningen F 4/Se NN och kom att ansvara för luftövervakningen inom Nedre Norrlands militärområde (Milo NN). 1994 återfick flottiljen endast F 4 som beteckning i samband med att Norra flygkommandot (FKN) övertog sektoransvaret över hela Norrland det vill säga luftövervakningen inom det nybildade Norra militärområdet (Milo N).

När F 15 Söderhamn avvecklades den 30 juni 1998 som ett led i försvarsbeslutet 1996 överfördes dess traditioner och fana till F 4. I samma försvarsbeslutet hade det beslutats att även F 5 Ljungbyhed skulle avvecklas den 30 juni 1998. I samband med denna avveckling blev F 4 Sveriges äldsta aktiva flygflottilj.
Den 16 september 2004 mottog flottiljen sitt första exemplar av JAS 39 Gripen, för att sedan påbörja omskolningen den 27 september 2004. Dock kom flottiljen aldrig att bli helt omskolad då den avvecklades den 31 december 2004 genom försvarsbeslutet 2004.
Den officiella avvecklingen gjordes gemensamt med övriga ingående förband inom Östersunds garnison den 17 juni 2005, genom fanöverlämning till respektive traditionsbevarande förband.

Flottiljens fana och traditioner övertogs av F 21 Luleå.
Genom denna avveckling gick verksamheten på Sveriges då äldsta aktiva flygflottilj i graven och från detta datum övergick flottiljen till AO F4 (avvecklingsorganisation F 4). En avveckling som skulle vara klar senast den 30 juni 2006, den sista byggnaden lämnades dock i mitten på augusti 2006 (By114, gamla flygplansverkstaden).

Flottiljmärken

Flottiljmärken

2010-06-22 14:58
Divisions och Kompanimärken

Divisions och Kompanimärken

2010-06-22 15:06
STRIL/Radarkompani märken

STRIL/Radarkompani märken

2010-06-22 15:07
Övriga märken

Övriga märken

2010-06-22 15:10


Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto