Robbans Svenska militära flygmärkessida | Flygvapnet | Kungl Krigsflygskolan, F 5 Ljungbyhed

F 5 eller Kungliga Krigsflygskolan var ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1926 och 1998.
Skolförbandet var förlagt till Ljungbyhed, Skåne.
Flygfältet i Ljungbyhed är i dag världens äldsta ännu aktiva flygplats. Under flygvapentiden var den även Sveriges största militära flygskola och firade 70-årsjubileum 1996 tillsammans med Flygvapnet. Flottiljen var den enda i Flygvapnet som en tid hade fyra parallella rullbanor för start och landning.

I samband med att Flygvapnet grundades genom 1925 års försvarsbeslut beslöts det även att en flygskola skulle inrättas på Ljungbyheds flygfält med förbandsbeteckning F 5. Året därpå påbörjade skolan sin första utbildning av piloter, där eleverna kom från Armén och Marinen. År 1936 fick Flygvapnet egen rekrytering till officersutbildning, vilka kom att utexaminerades i april 1939. Genom att Flygvapnet fick den egen rekrytering till officersutbildning, så genomfördes en större utbyggnad av skolan.
Under krigsåren 1939–1945 kom skolan att utbilda totalt 1182 elever vid dess tre skolor Kadettskolan, Aspirantskolan och Flygreservskolan. Kadettskolan kom dock att omlokaliseras 1944 till F 20 i Uppsala, och Flygreservskolan var förlagd till Eslöv. Flygvapnet köpte 1947 in ett stort antal överskottsflygplan, bland annat 175 stycken Noorduyn Harvard IIb tillverkade i Kanada, varav inledningsvis 70 stycken hamnade på F 5 som Sk 16 där de ersatte Sk 14.

Med början år 1952 ersattes efterhand de svensktillverkade Sk 25 med Sk 50 tillverkade i Nederländerna. Våren 1954 började man på försök använda J 28C redan i grundflygutbildningen. Försöken slog så väl ut att man från och med 1956 ersatte Sk 16 helt med J 28B och J 28C som skolflygplan typ 2. J 28C blev kvar ett år längre än J 28B som skolflygplan då det till slut 1967 ersattes av Sk 60.
År 1983 omlokaliserades Flygvapnets Väderskola till F 5 från före detta F 12 i Kalmar.
Krigsflygskolan kom genom försvarsbeslutet 1996 att avvecklas 30 juni 1998. Inför avvecklingen av verksamheten i Ljungbyhed omlokaliserades verksamheten till Ängelholm och Halmstad. Till F 10 i Ängelholm överfördes Krigsflygskolan och till Försvarsmaktens Halmstadsskolor överfördes Flygvapnets väderskola och Flygvapnets flygtrafikledningsskola. Kvar vid flottiljen blev ett krigsflygfält.

I dag hittar man Trafikflyghögskolan (TFHS) Flygteknik (Klippans gymnasieskola) på Ljungbyheds flygplats.

Flottiljmärken

Flottiljmärken

2011-05-20 20:34
Divisioner/Kompanier

Divisioner/Kompanier

2011-05-20 20:31
Övriga avdelningar

Övriga avdelningar

2011-05-20 20:31
Pilotutbildningsmärken

Pilotutbildningsmärken

2008-07-08 13:41
Den 26 juni 1997 utexamineras de sista eleverna i Ljungbyhed. Totalt hade skolan sedan starten utdelat 5345 vingar, varav 430 vid Reserv- och Flygreservskolorna. Flygskolan överfördes till F 10 i Ängelholm under det andra halvåret år 1997.

Den 30 juni 1998 avvecklades Krigsflygskolan officiellt, genom en avvecklingsceremoni förrättad av CFV(Chefen för Flygvapnet) Kent Harrskog, vilket även blev hans sista tjänsteuppdrag som Chef för Flygvapnet.

Flygskolan (FlygS) kom att överföras 1997 till Skånska flygflottiljen (F 10). Genom försvarsbeslutet 2000 antog riksdagen regeringens proposition, vilken bland annat inkluderade avveckling av två flygflottiljer, Skånska flygflottiljen och Upplands flygflottilj. Flygskolan som vid den tidpunkten tillhörde F 10, blev tvungen att flytta, då all flygverksamhet skulle vara avvecklad i Ängelholm den 31 december 2002. De elever som vid den tidpunkten utbildade sig vid Flygskolan fick slutföra sin utbildning i Uppsala, då Flygskolan överfördes temporärt till Upplands flygflottilj (F 16), vilken sedan i sin tur avvecklades den 31 december 2003.

Flygskolan kom från den 1 juli 2003 att lokaliseras till Malmen, där den övertog den avvecklade Måldivisionens förläggningar på norra sidan om flygfältet. På Malmen blev skolan en underenhet och detachement till Blekinge flygflottilj (F 17). Den 1 januari 2006 överfördes Flygskolan till att bli en skola inom Luftstridsskolan (LSS), men med bibehållen lokalisering till Malmen.
Metereolog utb

Metereolog utb

2008-07-08 13:41


Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto