Robbans Svenska militära flygmärkessida | Flygvapnet | Kungl Roslagens flygflottilj/kår F 2 Hägernäs

F 2 Hägernäs eller Kungl Roslagens flygflottilj/kår.

Redan i februari 1919 förlade Marinen en vinterflygskola i Hägernäs. I samband med försvarsbeslutet 1925 som kom att forma Flygvapnet, och Andra flygkåren bildades den 1 juli 1926. Till en början var flygkåren förlagd vid Flottans varv i Stockholm och i Karlskrona. Den 1 juli 1929 övertog Andra flygkåren marinens förläggningsplats i Hägersten, där vinterflygskolan verkat mellan åren 1919 och 1926. Kvar i Karlskrona kvar i Karlskrona blev ett mindre detachement (F 2 K), vilket verkade fram till 1 juli 1936.

Flottiljen som kom att bli en renodlad, samt Sveriges enda, marinflygflottilj, och kom som mest att bestå av sex divisioner. Samtidigt var det den enda av flygvapnets flottiljer som saknade rullbana, detta på grund av dess marina koppling. Flottiljens flygplanen var så kallade pontonflygplan, vilka rullades ut från hangarerna rakt ut i vattnet. Till förbandets område hörde även Tornön i viken utanför kårens område. Tornön användes för militär övningsverksamhet, bland annat utbildning i sprängtjänst.

Genom att flottiljen saknade permanenta rullbanor och att spaning med sjöflyg ansågs föråldrat, kom flottiljen att avvecklas genom försvarsbeslutet 1948 den 30 juni 1949. I dess ställe organiserades Roslagens flygkår (F 2), vilket blev ett renodlat markskoleförband. Roslagens flygkår kom tillföras ett antal olika funktionsskolor inom Flygvapnet, och blev även försöksanläggning för luftbevakning och stridsledning samt för Robotsystem 68.

Mellan 1948 och 1958 fanns flygvapnets från början tre Tp 47 Canso (Catalina) baserade på F 2. Dessa tre flygplan ingick i Flygräddningsgruppen (FRÄD). En av dem sköts ned av ryskt jaktflyg, då spaning bedrevs efter den försvunna DC-3. Nedskjutningen ledde till den så kallade Catalinaaffären. 1958 omlokaliserades Flygräddningsgruppen tillsammans med de två kvarvarande Catalinorna till F 8 Barkarby, där de tjänstgjorde fram till 1966.

I samband med denna omlokalisering av Flygräddningsgruppen 1958, påbörjades en successiv reducering av flygkåren. Detta genom att olika funktionsskolor omlokaliserades allt eftersom. Något som till sist resulterade i att kåren avvecklades genom försvarsbeslutet 1972. Den 30 juni 1974 avvecklades all verksamhet i Hägernäs, och den kvarvarande verksamheten överfördes till Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) i Tullinge.


Viktiga årtal:
 • 1919 - Vinterflygskolan bildas.
 • 1926 - Andra flygkåren bildas.
 • 1929 - Andra flygkåren förläggs till Hägersten.
 • 1936 - Kungl. Upplands flygflottilj bildas den 1 juli 1936.
 • 1936 - Namnbyte den 1 september till Kungl. Roslagens flygflottilj.
 • 1949 - Marinflyget avvecklas den 30 juni och flottiljen omorganiseras till en flygkår bestående av flygräddning och skolförband.
 • 1959 - Flygverksamheten upphör vid flygkåren och verksamhet bedrivs endast vid kvarvarande skolor.
 • 1963 - Flygvapnets väderskola (VÄDS) överförs till F 12 Kalmar.
 • 1972 - 29 maj beslutas genom försvarsbeslutet 1972 att flygkåren ska avvecklas.
 • 1974 - 30 juni avvecklas Kungl. Roslagens flygkår och all verksamhet upphör eller omlokaliseras.


 • Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto