Robbans Svenska militära flygmärkessida | Flygvapnet | Kungl Östgöta flygflottilj, F 3 Malmslätt (inkl Flygskolan, F 13M, F 16M mm mm)


F 3 Malmslätt eller Kungl Östgöta flygflottilj verkade mellan åren 1926 och 1974.
Flygflottiljen var förlagd till Malmslätt utanför Linköping.

I augusti 1912 skapades Sveriges första flygskola på Malmen. År 1926 flyttade Livgrenadjärregementet (I 4) till nybyggda kaserner i Linköping för att lämna plats åt F 3, tredje flygkåren. Den 1 juli 1936 döptes flygkåren om till Kungl Östgöta flygflottilj (F 3) och kom till en början att bestå av tre stycken divisioner för samverkan med armén, senare tillkom även en fjärrspaningsdivision, vilken dock var baserad på Torslanda. När F 11 Nyköping sattes upp 1941, överfördes fjärrspaningsdivisionen till F 11. 1948 kom flottiljen att omorganiseras till en jaktflottilj med flygplan som J 22, J 29 och J 35.


Viktiga årtal:
 • * 1926 - Tredje flygkåren bildas.
 • * 1936 - Kungl Östgöta flygflottilj bildas
 • * 1948 - Ombeväpnas till jaktflottilj
 • * 1967 - En Målflygdivision tillfördes med flygplanen J 29C och J 29F.
 • * 1968 - Omlokaliseras Flygvapnets Bomb- och skjutskola (FBS) till Malmen.
 • * 1970 - Tillförs flottiljen ett mindre antal SK 60.
 • * 1971 - En målflygrupp med J 32B överfördes från F 15 Söderhamn
 • * 1972 - Modifieringen av J 32B till 32E och 32D för Målflygdivisionen påbörjades.
 • * 1972 - Den 29 maj beslutades det genom försvarsbeslutet 1972 att flottiljen ska avvecklas.
 • * 1973 - Den sista jaktdivisionen J 35F vid flottiljen överfördes till F 17 Ronneby.
 • * 1973 - Transportflygsdivisionen med TP 85, Tp 52, Tp 79 & Tp 83 överfördes från F 8 Barkarby.
 • * 1974 - Flottiljen avvecklades den 30 juni.
 • * 1974 - Målflyg- och Transportflygdivisionen överfördes till F 13 Norrköping men stannade kvar på Malmen som detachement F 13 M.
 • * 1994 - I samband med att F 13 avvecklades genom försvarsbeslutet 1992, överfördes detachementet 1994 från F 13 till F 16 Uppsala och fick ny beteckning F 16 M.
 • * 1997 - Målflygdivisionen vid F 16 M avvecklades.
 • * 2003 - I samband med att F 16 avvecklades genom försvarsbeslutet 2000, överfördes detachementet 2003 från F 16 till F 17 Kallinge och fick ny beteckning F 17 M. I samband med denna överföring så omstrukturerades även AF 2 om till att bli Helikopterflottiljen.

 • Idag huserar LSS och Flygskolan samt Helikopterflottiljen(Tidigare AF 2) och även Flygvapenmuseum på området.
  F13M/F16M/F17M

  F13M/F16M/F17M

  2012-04-17 23:26
  Flygskolan Malmslätt

  Flygskolan Malmslätt

  2008-04-22 07:22
  Målflygsdivisionen

  Målflygsdivisionen

  2009-12-07 14:07


  Album RSS RSS Feed | Archive View | Powered by zenPHOTO