Robbans Svenska militära flygmärkessida | Märken från Frivilliga organisationer | FVRF | Övningsmärke

Övningsmärke
FVRF var med på Nordic Peace 2002

Under tiden 29 juli till 9 augusti 2002 genomfördes den internationella övningen Nordic Peace 02 i Sverige.
Övningen, som genomfördes i "partnerskap för fredsanda", fokuserade på civil-militär samverkan, Cimic, och samlade cirka 3800 militära och civila del­tagare från de nordiska och baltiska län­derna samt Storbritannien. Övningsscenariot kan betecknas som av "Balkan-typ", där insatserna koncentre­rades till stöd och skydd av civilbefolk­ning. Swedint i Södeltälje var centrum för övningen, som bedrevs i Södermanland och på Östersjön.
Flygstyrkor i form av helikoptrar, trans­port- och stridsflygplan från flera länder deltog i övningen. I relation till övningens storlek var flygvapnets deltagande enheter både få och små. Men för den skull var övningen inte mindre viktig för den berörda personalen. Många av dem ingår i de två internationella snabbinsatsförban­den (Swafrap).
Kjula-basen utanför Eskilstuna beman­nades bland annat med baspersonal ur flygvapnet, även frivilliga tillhörande FVRF, Flygvapenföreningarnas Riks­förbund.
Flygvapnets flygande enheter hade F 16 i Uppsala som bas. På plats fanns två Hercules, en svensk TP 84 och en brittisk C-130 C3 från Lyneham Transport Wing.
Där fanns också AJSF 37 Viggen från första divisionen, "Urban Röd", ur F 21 i Luleå. Divisionen flög med en rote, två flygplan, upp till fem pass per dag. En uppgift som krävde en kämpainsats av den fåtaliga tekniska personalstyrkan.Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto