Robbans Svenska militära flygmärkessida | Försvarsmakten övrigt | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Har fått följande info från Clas om detta märke: "Under 1990-talet genomförde Försvarsmakten ett antal projekt som syftade till att minska kostnader genom effektivare resursanvändning. Ett sådan var Projek Q, där Q stod för kvalitet. ”Kvalitet” definierades som att det man levererade skulle vara ”tillräckligt bra”. Man vilade här på teorier som ibland kallas ”Law of diminishing return”, dvs att om 70% bra är tillräckligt kommer priset för 100% bra vara alldeles för högt. Q drevs från 1995 och till strax efter 2000-talet, då det dog. Man utbildade inom FM ett antal sk examinatorer, som skulle genomlysa verksamheten hos alla förband, hitta bra metoder och överföra dessa till andra förband. Som alla projekt fanns det eldsjälar som drev på och gjorde karriär." Stort tack för info om detta märke riktar jag igen till dig Clas.RSS RSS Feed | Archive View | Powered by zenPHOTO