Robbans Svenska militära flygmärkessida | Försvarsmaktens Skolor mm mm. | Totalförsvarets Skyddscentrum | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Nato kommer till Uppsala 7 sept tom 11 sept 2009 för att öva på att bla röja upp efter en radioaktiv katastrof. Omkring 170 deltagare från 18 länder ska öva hur man skyddar sig mot händelser med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Under den kommande veckan ska deltagarna i övningen Toxic Trip både öva praktiska moment och byta erfarenheter av CBRN-hantering (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen). Övningen leds av Nato och sker inom ramen för Partnerskap för Fred. Sverige har deltagit i den årliga övningen sedan 1999 och är nu värdland för första gången. De länder som deltar i övningen är Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Kanada, Polen, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Från svensk sida deltar personal som ska tjänstgöra i flygvapnets R3-plutoner (räddning, röjning, reparation) och observatörer från Totalförsvarets Skyddscentrum. Syftet med övningen är att öka flygstridskrafternas förmåga att samarbeta för att skydda sin personal och materiel vid CBRN-händelser. CBRN-hot kan komma från en mängd olika håll, till exempel terrorgrupper, kärnkraftsolyckor och kärnvapen. Scenariot för övningen är en Natoledd multinationell insats med FN-mandat i ett fiktivt land. De moment som ingår i övningen är: * Mätning av radioaktiv strålning med helikopter. * Omhändertagande av personal och provtagning vid misstanke om farliga postförsändelser. * Sanering av flygplan och besättningar som misstänks ha kontaminerats med CBRN-ämnen. * Räddningsinsats, evakuering och sanering av större antal personer. * Ledning av räddningsinsatser. För att kunna öva vissa av momenten kommer kalibreringsstrålkällor att användas. De är inneslutna i en metallkapsel och utgör ingen risk för strålskador. Info från LSSGallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto