Robbans Svenska militära flygmärkessida | Försvarsmaktens Skolor mm mm. | Försvarets Medicincentrum | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hittade på detta idag(7/7-08) då jag letade info. Tror att följande text även innefattar denna avd: Flyg- och Marinmedicinska avdelningen Flyg- och Marinmedicinska avdelningen tillfördes FömedC 2007. Avdelningen har funktionsansvar för flygmedicin och marinmedicin inom Försvarsmakten. Administrativ ledning av avdelningen utgörs av administrativ chef, handläggare och läkarsekreterare. I ledningen, som finns på Käringberget i Göteborg, finns Flygöverläkare och Marinöverläkare med sina respektive funktionsansvar. I Göteborg finns Flygmedicinska sektionen och Marinmedicinska sektionen med totalt tio medarbetare. Utbildningssektionen är belägen i Linköping på Malmens flygplats med tolv medarbetare. Avdelningens verksamhet sträcker sig över vida gränser, från ubåtsräddning till höghöjdsflygning med bland annat uttagningsundersökningar, utprovning av ny materiel, utbildning av flygande och submarin personal, framtagande och översyn av reglementen och metoder samt forskning.Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto