Robbans Svenska militära flygmärkessida | Försvarsmaktens Skolor mm mm. | Militär Högskolor | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Militärhögskolan Halmstad är en utbildningsplattform för grundläggande officersutbildning och vidareutbildning. Skolan bedriver sitt lärande på ett högskolemässigt sätt enligt intentionerna i högskolelagen. Tillsammans med militärhögskolan på Karlberg har de två skolorna likartade uppgifter och bedriver utbildningen efter gemensamma utbildningsmål där dock vägen att nå målen kan variera. Militärhögskolan i Halmstad genomför i huvudsak försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning av teoretisk karaktär. Den yrkes-/befattningsinriktade utbildningen genomförs vid Försvarsmaktens olika funktionsskolor. Försvarshögskolan (FHS) har programansvar för yrkesofficersprogrammet. Militärhögskolan i Halmstad har genomförandeansvar för YOP 06-09. Två Försvarsmaktsgemensamma enheter ingår i MHS H: Försvarsmaktens ledarskap och pedagogikenhet (FM LOPE) är en försvarsmaktsgemensam funktion för att utveckla Försvarsmaktens grundsyn inom områdena ledande och lärande. I denna funktion lyder FM LOPE direkt under högkvarteret. Försvarsmaktens utveckling av avancerat distribuerat lärande (en utvecklad form av distansutbildning) leds av en särskild enhet - FMADLE. Verksamheten för enheten ADL (Avancerat Distribuerat Lärande), innebär bl a att utbilda och stötta organisationen i produktionen av ADL-utbildningar och att implementera en gemensam utbildningsplattform (LMS) för hela försvarsmakten. Enheterna har att stödja Försvarsmaktens förband och skolor samt vara länk mellan forskning och genomförande.Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto