Robbans Svenska militära flygmärkessida | Försvarsmaktens Skolor mm mm. | Militär Högskolor | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
På Karlberg bedriver Försvarshögskolan grundläggande utbildning för kadetter på officersprogrammet, vilket leder till en yrkesexamen med fänriks grad. Delar av utbildningen genomförs av Försvarsmakten. Militärhögskolan Karlberg stödjer regeringen, riksdagen och överbefälhavaren med ceremonier och andra arrangemang vid representation. Sedan den 1 september 2001 har Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet organiserats som en egen enhet på Karlbergs område. Verksamheten leds direkt från Högkvarteret. Den 1 juli 2005 övertog MHS Karlberg ansvaret för managementutbildningen i Försvarsmakten från MHS Östersund. En särskild enhet, managementenheten, har inrättats vid skolan. Från och med 1 september 2005 finns även försvarsmaktens utbildningsenhet, vilket förkortas FMUE, på Karlberg. Enheten lyder direkt under högkvarteret. Skolans historia På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsacademien för den första försvarsmaktsgemensamma officersutbildningen av unga kadetter från armén och flottan. Karlberg har sedan dess utbildat officerare i en obruten följd. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med utbildning på samma plats i mer än 200 år. Efter 75 år flyttades sjökadetternas utbildning från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. En kunglig sjökrigsskola etablerades på Skeppsholmen och från 1943 på Näsby slott. I samband med övergången till ny befälsordning 1983 förändrades skolsystemet och till Karlberg flyttades utbildningen av arméns officerare till löjtnant. Sjökrigsskolan lades ner 1987, och dess traditioner förs vidare av Karlberg, som även övertagit traditionerna från Militärhögskolan Östersund efter dess nerläggning den 1 juli 2005.Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto