Robbans Svenska militära flygmärkessida | Försvarsmaktens Skolor mm mm. | Militär Högskolor | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Militärhögskolan (MHS) i Östersund bildades den första januari 1999, tillsammans med MHS vid Karlberg och i Halmstad. Bakgrunden var den skolutredning som regeringen genomförde i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan avseende ett nytt militärt skolsystem. Bland annat följande motiv ledde till att Militärhögskolorna organiserade och nya utbildningsprogram skapades. Vid Militärhögskolan i Östersund genomfördes den grundläggande officersutbildningen, samt ett antal fortbildningskurser inom områdena management (administrativ ledning), ekonomi, miljö mm. MHS Ö hade så kallat "programansvar" för reservofficersprogrammet och fackprogrammet. Vidare hade skolan ämnesansvaret för ämnena teknik, management samt för fördjupningskurserna vid yrkesofficersprogrammet, YOP. YOP är tvåårigt där det första året är försvarmaktsgemensamt och det andra året genomförs vid någon av funktionsskolorna inom Armén, Marinen och Flygvapnet. Målsättningen för YOP var i stort att ge en grundläggande kompetens för att tillgodose Försvarsmaktens framtida behov av officerare på fänriks- och löjtnantsnivå. I och med att fördjupningskurser om 5 poäng skulle genomföras under YOP samt att uppgifterna "Internationella insatser" och "Stödja samhället" behandlades hamnade en del av nuvarande befattningsutbildning utanför programmets två år. En kompletterande fortsatt befattningsutbildning krävdes således vid förbanden eller funktionsskolorna efter YOP. Längden på denna varierar mellan försvarsgrenarna och truppslagen. Normalt tillkom ytterligare två terminer vid respektive truppslagsskola - kallat "termin 3 och 4". För tekniska officerare tillkom även termin 5 och 6. MHS-Ö avveklades 2005-12-31Gallery RSS RSS Feed | Archive View | Powered by Zenphoto