Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Home /

Eneryda basen

skanna0065.jpg ThumbnailsThumbnailsThumbnailsThumbnailsThumbnails

Eneryda flygbas var en numera avvecklad militär flygbas utanför det lilla samhället Eneryda mellan Älmhult och Växjö i Småland. Den bestod av ett flygfält och ett antal omkringliggande anläggningar. Flygvapnets interna beteckning för basen var "Fält 89" fram till 1975, då den erhöll beteckningen "30" i serien "FV-flygbasnummer".

Basen stod färdig i början av 1960-talet, och var byggd enligt det så kallade Bas 60-systemet. Trots att landningsbanan utgjorde allmän väg var den från början en så kallad "huvudbas". Från 1983 utgjorde den en sidobas till Hagshult flygbas, och blev senare en sidobas till flygbasen vid Byholma.
Åtminstone från början av 1990-talet tillhörde Enerydabasen F 10 i Ängelholm. Den avvecklades och utgick ur krigsorganisationen omkring år 2001.

Landningsbanan hade måtten 2000 x 25 meter, och utgjorde ett extra breddat och förstärkt avsnitt av riksväg 23. Eneryda var främst en bas för jaktflyg: I båda ändar av flygfältet fanns främre klargöringsområden, "Framom", med sammanlagt 8 platser för tankning och laddning av jaktflygplan. I det sydvästra Framom fanns också skyddsrum för flygförare.

Något bakre klargöringsområde, avsett för attack- eller spaningsflyg, fanns inte. Däremot fanns ett uppställningsområde, "Uom", några kilometer åt sydväst längs riksväg 23 utanför samhället Liatorp. Vid Uom fanns också några mindre hangarer och en syrgasanläggning. Drivmedelsdepåer fanns bland annat inne i Liatorp och i närheten av vägen mellan Liatorp och Virestad. Kommandocentralen låg i en underjordisk bunker nära Eneryda samhälle. Flertalet av dessa anläggningar är numera rivna, eller övertäckta med jord och bevuxna med gräs och sly.

Eneryda flygbas sköttes till vardags av personal från den ansvariga flygflottiljen, men någon fast bastropp fanns aldrig placerad här. Vid de mera sällsynta tillfällen när hela flygbasen användes under större övningar var aktiviteten betydligt högre. Då förekom det även att riksväg 23 stängdes av helt och hållet under starter och landningar.