Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Home /

1a komp PRIDE

skanna0554.jpg Tekniska EnhetenThumbnailsNärskyddTekniska EnhetenThumbnailsNärskyddTekniska EnhetenThumbnailsNärskyddTekniska EnhetenThumbnailsNärskyddTekniska EnhetenThumbnailsNärskydd

För allas lika och för att visa sitt stöd så har 11 komp tagit fram ett nytt speciellt märke till Lidköpings Pride festival.
Så här skrev F7 och 11 Fukompch den 2 sept 2019:

"I samband med Lidköpings Pridevecka så har medarbetare på 11. Flygunderhållskompaniet tagit ett initiativ att ta fram ett eget pridemärke för kompaniet. Såhär beskriver chefen för 11. Flygunderhållskompaniet, major Lars Herlufsén, varför han denna vecka bär det på sin uniform:

"För att klara vår verksamhets olika utmaningar i att möta varje hot och klara varje utmaning, måste vi arbeta nära och med en förståelse för hur vi som människor jobbar och förhåller oss till varandra. Inte bara på ett yrkesmässigt plan utan också på ett personligt plan där vi bygger våra relationer på ärlighet, förtroende, trygghet, samförstånd och delaktighet. Idag inser de allra flesta i samhället att värdegrund och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer men för oss gör det hela skillnaden mellan att misslyckas eller lyckas med vårt uppdrag.

För att kunna utvecklas genom att hantera utmaningar och svårigheter som vi tillsammans ställs inför, förväntas vi ha förmågan att anpassa oss, improvisera och fatta beslut under det att vi genomför komplex verksamhet. Dessutom ska vi tillsammans göra det under ett högt tempo i pressade situationer. Många gånger är det enda skyddsnätet kamraternas, troppens, gruppens, plutonens eller kompaniets förmåga att samarbeta.

Lagarbetet hos oss vilar på en värdegrund där allas personligheter inkluderas och där personliga egenskaper tas tillvara. Alla människors lika värde måste respekteras och olikheter bejakas.

För mig som chef för 11 Flygunderhållskompaniet, är det viktigt att alla kan vara den man är och att man dessutom kan känner sig trygg i det. Pride är en del i att inkludera alla och skapa förståelse för människors lika värde oavsett sexuell läggning, men lika viktigt för mig är att visa hur viktigt värdegrundsarbetet är för det vi gör tillsammans och den jag är varje dag.

Jag bär kompaniets pridemärke under den här veckan för att visa att jag har tagit ställning för allas lika värde och att på mitt kompani, ska alla vara trygga i att vara den man är.""