Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Home /

SVOF

PhotoScan047.jpg amnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvaktamnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvaktamnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvaktamnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvaktamnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvaktamnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvaktamnbricka med nicknamn"ThumbnailsSkyddsvakt

Märke från SVOF - Svenska Värnpliktsofficersföreningen är en självständig, ideell och frivillig förening vars syfte är att stödja det militära försvaret. Föreningen är självständig utan anslutning till någon överordnad organisation.I våra stadgar står bland annat att vi skall verka för ett starkt och effektivt försvar, vi jobbade aktivt för att värnplikten skulle återinförs (vilket riksdagen nu väntas beslutade om våren 2017) och att försvarsanslagen skall höjs. Vi ser gärna att den som stödjer våra värderingar och syften stöttar föreningen genom att bli medlem (årsavgift 100 kr) eller börjar med att följa vår verksamhet genom och ta del av den information som vi sänder via e-post. Målet är att växa och knyta till oss alla som vill att Sverige skall ha ett tillräckligt starkt försvar för att hävda vår neutralitet och försvara vår fred och frihet.Vi ser också att vi kan fylla det tomrum som uppstått efter försvarets neddragning och minskning av anslagen till frivilligorganisationerna och som inneburit att det finns få möjligheter för försvarsvänner, aktiva som passiva att vidmakthålla sina personliga kunskaper i grundläggande militär utbildning utbilda andra och följa utvecklingen på detta område.

Visits
155