Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
Home / Märken från Frivilliga organisationer / Flygvapenfrivilligas Riksförbund /

a:1:{s:5:"en_US";s:14:"Övningsmärke";}

skanna0322.jpg Bild 023ThumbnailsSfvfBild 023ThumbnailsSfvfBild 023ThumbnailsSfvfBild 023ThumbnailsSfvfBild 023ThumbnailsSfvf

a:1:{s:5:"en_US";s:1586:"FVRF var med på Nordic Peace 2002


Under tiden 29 juli till 9 augusti 2002 genomfördes den internationella övningen Nordic Peace 02 i Sverige.


Övningen, som genomfördes i "partnerskap för fredsanda", fokuserade på civil-militär samverkan, Cimic, och samlade cirka 3800 militära och civila del­tagare från de nordiska och baltiska län­derna samt Storbritannien.
Övningsscenariot kan betecknas som av "Balkan-typ", där insatserna koncentre­rades till stöd och skydd av civilbefolk­ning.
Swedint i Södeltälje var centrum för övningen, som bedrevs i Södermanland och på Östersjön.


Flygstyrkor i form av helikoptrar, trans­port- och stridsflygplan från flera länder deltog i övningen.
I relation till övningens storlek var flygvapnets deltagande enheter både få och små. Men för den skull var övningen inte mindre viktig för den berörda personalen. Många av dem ingår i de två internationella snabbinsatsförban­den (Swafrap).

Kjula-basen utanför Eskilstuna beman­nades bland annat med baspersonal ur flygvapnet, även frivilliga tillhörande FVRF, Flygvapenföreningarnas Riks­förbund.

Flygvapnets flygande enheter hade F 16 i Uppsala som bas.
På plats fanns två Hercules, en svensk TP 84 och en brittisk C-130 C3 från Lyneham Transport Wing.

Där fanns också AJSF 37 Viggen från första divisionen, "Urban Röd", ur F 21 i Luleå. Divisionen flög med en rote, två flygplan, upp till fem pass per dag. En uppgift som krävde en kämpainsats av den fåtaliga tekniska personalstyrkan. ";}

0 comments