Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.
[ stop the slideshow ]

Exercise Nordic Peace 98

PICT4505.JPG PICT4483ThumbnailsPICT4689PICT4483ThumbnailsPICT4689PICT4483ThumbnailsPICT4689PICT4483ThumbnailsPICT4689PICT4483ThumbnailsPICT4689PICT4483ThumbnailsPICT4689PICT4483ThumbnailsPICT4689

Övningen Nordic Peace -98 genomfördes i höstas inom ramen för Partnerskap för fred. Flygvapnet del­tog bland annat med transportflygresurser och sjuk­vårdspersonal. Ett viktigt inslag i övningen var flyg­transporter av skadade till sjukhus.

I det scenario som skapats för Nord­ic Peace hade Gotland bytt namn till Betaland. Genom ett par års deltagande i trans­portflygövningar inom PFF har vi på F 7 fått lära oss om transport av skada­de och sjuka i flygplan, på NATO-språk kallat Aeromedical Evacuation (AE). Med Nordic Peace -98 togs ett rejält kliv framåt. Här gällde inte bara trans­portflyg, utan också helikoptrar, förband från arme och marin, civila organisa­tioner och en stor gemensam stab.

I det oroliga Betaland skulle de fles­ta militära enheterna drabbas av olika skador. Dessutom ingick en katastrof­övning; en utlöst bilbomb på en mark­nadsplats gav 50-tal skadade. Rädd­ningen skulle ske i samverkan mellan miIitära enheter och Visbys katastrof­organisation .

Evakueringsplanen var att skadade soldater skulle hämtas med helikopter eller ambulans från förbandsplatser till F 7 Casualty Staging Unit (CSU) på Visby flygplats. Därefter skuIle de flygas tiII Skavsta flygplats i Nyköping för att där tas emot av landstingets katastrof team och transporteras vidare till sjukhus.

De helikoptrar som användes för flyg­ning av skadade från förbandsplatserna till CSU var två svenska HKP 4, en svensk och en norsk HKPll/Bell 412, samt en litauisk Mi-8. För flygtranspor­terna mellan Visby och fastlandet ut­nyttjades två transportflygplan . Det ena en litauisk An-24 Curl, det andra en svensk TP 84 Hercules. Det sistnämnda var utrustat med sjukvårdscontainrar som specialdesignats för att kunna rul­las in Hercules-planets rymliga lastrum.

Övningen varade mellan 28 sept till 9 oktober 1998